ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Láska (Love)

Hodnotenie filmu podľa čitateľov

Love8 resizeNonkomformný argentínsky režisér Gaspar Noé sa vracia do potemnelých kinosál so svojou najnovšou snímkou Láska, v ktorej sa po tematizácii násilia (Zvrátení) či drogového tripu (Vojdi do prázdna) pokúša o nové prístupy k téme erotiky a sexuality.

Nedá sa však povedať, že by sa v tomto prípade, na rozdiel napríklad od jeho predchádzajúceho filmu Zvrátení, kde sme sa dočkali scény krutého znásilnenia, či detailného záberu na postupné rozmliaždenie hlavy hasiacim prístrojom, jednalo o kontroverzné dielo. Predsa len „porn-art“ už nejaký ten čas zažíva v klubových kinách boom, Love3 resizečo dokazuje pomerne veľké množstvo filmov na túto tému z nedávnej doby (Nymfomanka, Život Adèle, Súboj s nebom), ale aj veľký divácky úspech prvých dvoch menovaných.

„Pornifikácia“ sa navyše stáva pomerne bežnou súčasťou pop kultúry, čo v poslednom čase dokazuje najmä Miley Cyrus. V neposlednom rade sa s príchodom internetu zotrela hranica medzi verejným a súkromným. Či už vplyvom sociálnych sietí, alebo všadeprítomnou záplavou porna. Porno sa skrátka stalo bežnou súčasťou ľudského života. Kontroverznosť obchádzajúca Gaspara Noého tak sľubovala predsa len niečo iné a mnoho divákov možno zostane sklamaných.

Love2 resizeNoé je totižto v porovnaní s vyššie zmienenými dielami (nehovoriac o regulárnej pornografii, ale k tomu sa ešte dostanem) v zobrazení sexuality najsentimentálnejší a zároveň najautentickejší. V Súboji s nebom môžeme zobrazený sex len ťažko nazvať neoddeliteľnou súčasťou partnerského súžitia. Sex tam môže pôsobiť nechutne i spirituálne. V Nymfomanke, s všadeprítomnými umelými penismi, či pornohereckými dablérmi, zasa vidíme Love5 resizemachľovaný hypertext, kde sa neustála túžba po sexe vyjavuje ako sebadeštruktívny spôsob života. Vo svojom prístupe k sexu má k Noému azda najbližšie film Život Adèle, ktorý zobrazuje sex ako bežnú súčasť života. Na rozdiel od Lásky však zobrazenie erotiky nie je až také explicitné a netvorí jednu z hlavných tém filmu. Noé to prosto zobral z iného konca. Sex postavil do popredia, a práve na ňom divákom odhaľuje postupné premeny vo vzťahu. Či už ide o krízu alebo narastajúcu lásku, všetko sa zrkadlí v sexe. Od postupného vychutnávania si intímnych chvíľ, až po prizvanie tretieho elementu do vzťahu v podobe transsexuála, grupensexu, či susedy, čo v podstate zapríčiní koniec vzťahu.

Love3 resizeVšetky tieto prvky sú navyše odôvodnené naratívne. V podstate celý film je mentálne subjektívnym spomínaním hlavného hrdinu na minulé udalosti. Z jeho charakterových vlastností následne vyplývajú aj jednotlivé sexuálne scény, keďže jeho povrchné správanie bohémsky spôsob života nutne ústia do takéhoto fyzického poňatia vzťahu. Teda, nie že by sex nebol vo vzťahu podstatný, ale postava spomína poväčšine práve naň. Zaujímavým spôsobom je tu riešená aj chronológia udalostí. Noé nevytvára kauzálny, kontinuálny sled udalostí, ale skôr mozaiku, v ktorej sa poprehadzovane zobrazujú jednotlivé životné etudy. Divák tu teda musí vyvíjať pomerne veľkú námahu, aby zo sujetu vytvoril fabulu.

Love7 resizePodobne zaujímavo je riešený aj štýl. Ten predovšetkým cez mizanscénu pomáha divákovi orientovať sa v rozprávaní, ale takisto za pomoci všadeprítomných filmových plagátov komentuje dej. Vrátim sa však k sexu. Na filme Láska tiež môžem vidieť aký je rozdiel medzi pornom a porn-artom. V porne prevláda rýchly strih a detail na pohlavné orgány – fetišizácia ľudského tela. Tu sledujeme sex väčšinou v polocelkoch prípadne polodetailoch. Toto zobrazenie tak viac vťahuje do hry samotné postavy a od pohlavných orgánov smeruje pozornosť k celému telu. Tento spôsob snímania je Love6 resizevšak typický pre porn-art ako taký.

Pokiaľ by som to teda mal zhrnúť, tak Noé nešokuje ani tematicky, ani štylisticky. Stále sa však ide o vysoko nadpriemerné dielo, ktoré poukazuje na to, že otvorená, autentická a častá sexualita môže byť využitá aj ako podstatný významotvorný prvok a tiež ako bežná súčasť vzťahu dvoch postáv.


Love resizeLáska (Love), Francúzsko, Belgicko, 2015
Dĺžka: 130 minút
Scenár a réžia: Gaspar Noé
Kamera: Benoît Debie
Strih: Denis Bedlow, Gaspar Noé
Hudba: Henk Hofstede
Hrajú: Aomi Muyock, Karl Glusman, Klara Kristin, Ugo Fox, Juan Saavedra, Aaron Pages, Isabelle Nicou, Benoît Debie, Vincent, Déborah Révy, Xamira Zuloaga, Stella Rocha a ďalší.
Distribúcia: ASFK
Premiéra v SR:  5. novembra 2015
Foto: ASFK

Share/Save/Bookmark
matures and boys sex