ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Kontakt

FilmPress.sk

Revue slovenských filmových novinárov

www.filmpress.sk

Občianske združenie Filmpress.sk

Reg.: MV SR VVS/1-900-34223

ISSN 1339-4762


Adresa:

Čsl.parašutistov 15

831 03 Bratislava

Tel.: +421 (0) 2 44 25 67 05


Vedenie redakcie:

Šéfredaktorka: Emília Kincelová

E-mail: kincelova@filmpress.sk

           ekincelova@gmail.com

Zástupkyňa šéfredaktorky: Alena Gašparovičová

E-mail: gasparovicova@chello.sk

Spolupracovníci: Nina Hradiská, Elena Ťapajová, Viera Langerová, Hana Beranová, Eva Vženteková, Jaroslav Hochel, Martin Černický, Erik Binder, Mária Demečková

Share/Save/Bookmark