ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Beautiful Boy

Hodnotenie filmu podľa čitateľov

Boy4 resizeAko by ste pomohli svojmu dieťaťu so závislosťou na silných drogách? Venovali by ste mu všetku svoju pozornosť? Poslali by ste ho na liečenie? Pokúsili by ste sa dohovoriť mu, alebo by ste to jednoducho vzdali? Presne s týmito pocitmi bojuje aj David Sheff (Steve Carell), otec inteligentného a krásneho mladého chlapca Nica (Timothée Chalamet) závislého na drogách.

To, že je nejaký film nakrútený podľa auto/biografickej knihy je v dnešnej kinematografii bežné. Fakt, že tvorcovia snímky čerpajú rovno z dvoch literárnych diel, dvoch diametrálne odlišných pohľadov na danú problematiku, dvoch memoárov otca a syna, je predsa len zriedkavé. Jedinečnosť snímky Beautiful Boy režiséra Felixa Von Groeningena Boy6 resizenespočíva len v tejto jedinej odlišnosti. Čím teda zaujal amatérske i profesionálne publikum?

Najlepšie snímky sa neodohrávajú len vo filmovom čase, ale aj bezprostredne po ňom. Fakt, že v nás snímka už počas sledovania a aj hneď po ňom vyvoláva nespočetne veľa otázok, svedčí o jej kvalite. Čo nám teda chcú tvorcovia Beautiful Boy povedať? K čomu nás podnietiť? Či o čom prinútiť premýšľať? Jej doménou je schopnosť nielen emocionálne zasiahnuť diváka, no najmä vyvolať množstvo nezodpovedaných otázok, ktoré ani reálny podklad tohto fiktívneho príbehu nedokázal odhaliť. Vo mne zanechala úvahu v podobe otvorených odpovedí na pomerne veľa Boy3 resizenezodpovedaných otázok.

V prvom rade, základnou odlišnosťou od príbehov s podobnou, ba priam rovnakou, tematikou je objektív, cez ktorý je príbeh nakrútený. Keďže filmov o obetiach drogovej závislosti je vo svetovej kinematografickej knižnici už priveľa, Groeningen sa rozhodol snímku nasnímať z pohľadu zúfalého otca. Ak sa pýtate prečo, odpoveď je jednoduchá. Obeťou drogovej závislosti sa väčšinou nestáva iba samotný „aktér“, ale intenzívne aj jeho najbližšia rodina. David sa márne snaží pochopiť, prečo jeho syn nedokáže byť dennodenne konfrontovaný s realitou a skutočným životom. Jeho Boy7 resizeniekoľkoročná urputná snaha vyliečiť Nica akýmkoľvek spôsobom a za akúkoľvek cenu, je napokon celkom zbytočná. A ak sa snímka začínala beznádejným medicínskym, respektíve psychiatrickým vysvetlením diagnózy ohľadom kryštalickej drogy, jej koniec nie je ničím iným len nešťastne začarovaným bludným kruhom, cyklickým prúdom udalostí, prostredníctvom ktorých sa Nic opakovane rúti do záhuby.

Fundamentálnou, a zároveň prirodzenou otázkou je, či a kde spravili chybu rodičia. Napokon, aj samotný David sa s touto tézou nachádza vo vnútornom rozpore. Ak sme doposiaľ videli snímky, kde sa drogovo závislými vo väčšine prípadoch stávajú deti bohatých nezodpovedných rodičov, alebo deti pochádzajúce z okraja spoločnosti, v prípade tejto snímky ide o Boy2 resizeosemnásťročného Nica. Chlapca zo strednej vrstvy, ktorý má na prvý pohľad úplne všetko. Bezhranične milujúceho otca, roztomilých súrodencov, dokonalú nevlastnú matku a neobyčajne veľkú dávku inteligencie.

Aký mal teda Nic dôvod začínať s týmto neduhom? Necítil sa dosť dobrý pre svojich rodičov? Nevedel naplniť ich želania, očakávania? Jeho život neustále ovládala sila akejsi vnútornej čiernej diery. Neprestajne ním lomcujú pocity neistoty, odcudzenia a zlyhania. Jediným liekom pre jeho nepokojnú dušu je poriadna dávka narkotík. Táto „choroba blízkych“ si teda svoje obete nevyberá, ale premáha ich rad radom. A Boy9 resizenapokon, aj samotný zúfalí rodičia si uvedomujú, že chyba nemusela nevyhnutne prameniť v nich alebo v ich výchove.

Nevšimli si rodičia Nicovu závislosť už v zárodku? Drogovo závislí ľudia, sú podľa môjho názoru, nielen závislí na omamných látkach, ale i na klamstve. Presne tak. Väčšinou ide o vycvičených notorických klamárov, ktorí za odmenu v podobe narkotík neváhajú klamať, podvádzať, kradnúť, či predávať samých seba. Reminiscencie na spoločné chvíle otca a syna okrem nádherných záberov na dokonalé rodinné šťastie v skutočnosti odhaľuje viac, ako by asi mala či chcela. Nicovo neštandardné správanie (odvaha v surfovaní, výlety do mesta Boy11 resizesnov, spoločné fajčenie marihuany) si David síce akosi podvedome všímal, no nepripisoval mu veľkú váhu. Nečudo, veď koľkí z nás by si tieto odchýlky všimli. Otcovo presvedčenie, že jeho vzťah so synom je neobyčajný, sa postupne pretvára len na akýsi surrealistický mrak rozplynutý v horúcom letnom vánku. Alebo skrátka len možno ignoroval to, že sa mu Nic na moment odcudzil a tento pocit čoskoro pominie.

Neobyčajne obyčajný príbeh kolobehu v uzatvorený bludnom kruhu beznádeje, neistoty, ale napokon aj rodinného šťastia, teda odkrýva omnoho viac otázok, než explicitne prezentuje. Jej azda jedinou nevýhodou je miestami otravná a až priveľmi patetická hudba, ktorá nasilu vyvoláva sentiment a umelú empatiu.

Boy resizeBeautiful Boy, USA, 2018
Dĺžka: 120 minút
Réžia: FElix Van Groeningen
Scenár: Luke Davies, Felix Van Groeninge
Kamera: Ruben Impens
Strih: Nico Leunen
Hrajú: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Christian Convery, Oakley Bull, Kaitlyn Dever, Amy Ryan, Stefanie Scott, Julian Works, Kue Lawrence a ďalší
Distribúcia: ASFK
Premiéra v SR: 10. januára 2019
Foto: ASFK

Share/Save/Bookmark
matures and boys sex