ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Apoštol Pavol (Paul, Apostle of Christ)

Hodnotenie filmu podľa čitateľov

Pavol2 resizeZdá sa, že biblické príbehy sú nevyčerpateľnou inšpiráciou aj pre súčasných filmárov. Dôkazom je  najnovší americký film Apoštol Pavol, ktorý podľa vlastného scenára nakrútil režisér Andrew Hyatt.

Ako sa vyznáva: „Pavol bol pre mňa vždy fascinujúcou postavou. Najlepšie zosobňuje Božie milosrdenstvo a odpustenie. Je niekým, kto sa stal z najväčšieho prenasledovateľa raných kresťanov jedným z najväčších evanjelizátorov v histórii cirkvi.“ Scenáru predchádzal niekoľkoročný výskum, na ktorom sa spolu s režisérom Hyattom podieľal producent Terence Berden, ako aj  konzultácie s expertmi, aby biblické i vymyslené postavy boli vykreslené v autentickom duchu tej doby Pavol3 resizea zároveň dokázali osloviť nielen veriacich kresťanov, ale aj neveriacich divákov.

Dej filmu sa odohráva v  prvom storočí nášho letopočtu, niekedy okolo roku 66-67. Krutovládca Nero, ktorý dal podpáliť Rím, obviňuje z toho kresťanov a ich vodcu Pavla (britský herec James Faulkner, známy napríklad zo seriálu Hra o tróny). Film zobrazuje  Pavlove posledné dni v Mamertínskej väznici v Ríme, kam sa za ním dobrovoľne vyberie grécky kresťan, lekár a evanjelista Lukáš (americký herec Jim Caviezel, ktorého preslávila postava Ježiša z filmu Umučenie Krista), aby spísal jeho životný príbeh. Súčasne s touto základnou líniou sa rozohráva téma prenasledovanej rímskej kresťanskej komunity, ktorú vedie manželská dvojica Priscilla a Aquila (stvárňujú ju britská herečka Joanne Whalley a írsky herec John Lynch). Pavol4 resizeNuž a ďalšou témou je  príbeh prekvapujúco ľudského veliteľa väznice Mauritia Gallasa (francúzsky herec Olivier Martinez) a jeho chorej dcéry.

V útržkoch  spomienok zaznamenávame niekoľko rozhodujúcich okamihov zo života Pavla. Narodil sa v Tarze (terajšie južné Turecko), dostal od rodičov židovské meno Saul (či Šavel), ale i grécke Pavol, získal vzdelanie v Jeruzaleme ako rabín, vyučil sa však aj v remesle výrobcu stanov. Vyrastal ako farizej, zúčastnil sa na ukameňovaní Štefana, stal sa fanatickým prenasledovateľom kresťanov a neváhal omočiť si ruky v ich krvi. Na ceste do Damasku však došlo k jeho dramatickému obráteniu, dal sa pokrstiť a začal hlásať kresťanstvo s rovnakým zápalom, ako ho kedysi ničil. Na filmovom plátne ho Pavol5 resizevšak vidíme už ako starého človeka so zdevastovaným telom po mučení, ale nezdolným duchom, čo sa ukazuje aj v jeho debatách s Lukášom či s veliteľom väznice.

Medzitým v Ríme pokračuje hon na kresťanov. Končia upálení v uliciach alebo roztrhaní divou zverou pri tzv. bojových hrách. Tí, ktorí sa zachránili sa začínajú rozchádzať v názoroch o tom, čo ďalej. Mladí nechcú čakať ako ovce na porážku, dožadujú sa pomsty, chcú bojovať a odmietajú uznať kresťanské učenie o láske ako jedinej ceste k spáse. Nechýba metaforické  uvažovanie o svetle a tme, ktorú vhodne dopĺňajú  reálne zábery, kde sa o svetlo pričiňujú väčšinou iba sviečky a fakle a málokedy slnečný jas. Zaznievajú zaujímavé myšlienky a postrehy, filozofické dišputy, rozprávanie o tom, čo bolo a je, ktoré vychádzajú z biblie, ale aj z listov Pavla Rimanom, Korinťanom či jeho niekdajšiemu druhovi Timoteovi. Lenže práve tu si divák uvedomuje najväčší problém tohto filmu, inak filmársky slušne urobeného, že sa v ňom Pavol resizeprimnoho hovorí slovom, namiesto toho, aby sa ukazovalo obrazom. Možno je to premárnená šanca. Možno to tak malo byť. Veď  nejde o životopisný príbeh v pravom zmysle slova, skôr o výzvu, aby sme si vyhľadali po zhliadnutí filmu niečo viac o živote a pôsobení Pavla i Lukáša a zamysleli sa nad duchovnými stránkami vecí a dejov.

Režisér v relatívne pomalom tempe zdôrazňuje duchovnú stránku jednotlivých  postáv. Zaujímavé sú napríklad dialógy medzi Pavlom a Lukášom, či Pavlom a jeho väzniteľom, kde zaznievajú aj bonmoty o sile slabosti. Slová ako viera, pokora, odpustenie, milosrdenstvo, láska a ich pravý význam sú dnes div nie archaizmom, ale človek si zrazu uvedomuje ich aktuálny podtext a vplyv na náš život aj v súčasnosti.

Pavol6 resizeApoštol Pavol nie je  možno film , ktorý sa vám bude páčiť. Ale má čo povedať tomu, kto je ochotný domýšľať súvislosti a dokáže ho osloviť bez ohľadu na vierovyznanie. Jeho protagonisti sú síce  poväčšinou historické postavy, prežívajú kruté udalosti spred dvetisíc rokov, ale ich problémy s vernosťou svojmu presvedčeniu, s hľadaním východiska z komplikovaných situácií a duchovný svet majú v sebe veľa aktuálneho.

Nuž a nakoniec, apoštol Pavol je v mysliach veriacich, a možno aj poučených neveriacich, predovšetkým spájaný s významom a silou slova. Takého, aké dodnes zaznieva z jeho povestných „listov“. Veď ako by bolo možno nespomenúť si na jeho svojský epitaf o tom, že „dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru zachoval“ alebo  hoci aj ten známy výrok, "že nech by sme mali akékoľvek veľké bohatstvo, ak by nám chýbala láska, nemali by sme nič...“

Apoštol Pavol (Paul, Apostle of Christ), USA, 2018
Dĺžka: 106 minút
Réžia: Andrew Hyatt
Scenár: Andrew Hyatt
Kamera: Gerardo  Mateo  Mandrazo
Strih: Scott Richter
Hudba: Jan A. O. Kaczmarek
Výprava: Dave Arrowsmith
Hrajú: James Faulkner, Jim Caviezel, Olivier Martinez, Joanne Whalley, John Lynch, Yorgos Karamihos, Antonia Campbell-Hughes, Alessandro Sperduti, Alexandra Vino, Manuel Cauchi, Noah Huntley a ďalší
Distribúcia: Itafilm
Premiéra v SR: 5. apríla 2018
Foto: Itafilm

Share/Save/Bookmark