ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Pračlovek (Early Man)

Hodnotenie filmu podľa čitateľov

Praclovek resizeUž ste sa niekedy zamysleli nad tým, ako vznikol futbal? Do akého historického obdobia siahajú jeho počiatky? Alebo aký je pôvod zvláštnych kamenných útvarov Stonehenge? V akých pomeroch žil prvý človek? Nový animovaný film Pračlovek od tvorcov Ovečky Sahun a Wallace & Gromit odpovedá aj na otázky, ktoré ste si nikdy pred tým ani len nepoložili.

Doba kamenná, bronzová a železná… Pračlovek rozpráva príbeh o trampotách osamelej komunity prvých ľudí aj prechode od neskorej doby kamennej do vyspelejšej, v tomto prípade mimoriadne pokrokovej, doby bronzovej. Iste Praclovek4 resizeste nevedeli, že Pračlovek hral futbal ešte niekoľko storočí pred dobou bronzovou využíval pravekých živočíchov namiesto holiaceho strojčeka, divú sviňu ako brechajúceho strážneho psa, ktorý v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva upozornil celú poslednú komunitu pravekých ľudí pred nepriateľom. Takisto ste sa určite mylne domnievali, že vreckový nožík, krájaný chlieb, zaťahovacie sklenené dvere či prezentácia produktov pomocou reklamných plagátov vznikli v dobách omnoho neskorších ako doba bronzová. Chyba! Pračlovek vás vyvedie z omylu.

Nič v tomto animovanom filme pre deti nakoniec nie je tak, ako Praclovek3 resizesi myslíme. Prečo je to tak? Tvorcovia Pračloveka sa rozhodli manipulovať s divákom úplne klasickým spôsobom, ale omnoho intenzívnejšie a absurdnejšie. Základom je využívanie momentu prekvapenia, po ktorom nasleduje moment úplného zvratu v kontexte. Tvorcovia snímky rátajú so skúsenosťou diváka z iných filmov a filmových žánrov i s empíriou z reálneho života. Na túto skúsenosť sa priam spoliehajú. V prípade tejto snímky je tak veľmi dôležitý proces exploatácie. Takmer v každom prípade prekvapivých scén je exploatácia diváka chybná a rozohraná akcia má pre diváka neustále prichystané nejaké prekvapenie. Myslíme si, že hlavná postava Dug bude v koloseu bojovať proti mocným gladiátorom. Oni však hrajú futbal. Domnievame sa, že na prasa číha nebezpečenstvo. No Praclovek8 resizeono sa začína správať ako strážny pes a začína štekať a ceriť zuby. Podobným spôsobom sú koncipované takmer všetky komické scény snímky.

Pračloveka by sme mohli považovať aj za akúsi alegóriu na súčasný svet. Doba kamenná je v snímke akýsi prežitok a vystriedala ju pokrokovejšia a modernejšia doba bronzová. Podobne, ako s ľudskou civilizáciou vytláčanou modernými technológiami i postupným nahrádzaním ľudí strojmi. Kmeň praľudí je v tomto filme vnímaný ako prírodný kmeň žijúci v oáze uprostred Zlozeme. Je to posledné panensky zelené územie, ktoré začínajú okupovať „bronziari“ s jediným cieľom - vyťažiť z oázy toľko, koľko sa len bude dať. Doslova. Určite by nám v tejto súvislosti napadala paralela s ťažbou dreva či rúd v Praclovek2 resizepralesoch i postupné narúšanie života prírodným kmeňov a ich umelé presídľovanie do civilizovanejších oblastí. Napriek pokročilej dobe, v bronzovom období funguje niekoľko zastaraných konvencií, diskriminácia i hierarchizácia spoločnosti. Otroci, ženy i dedinčania sú utláčaní pod tvrdou rukou lakomého despotu.

Aj v tomto prípade animovanej snímky platí predpoklad, že tvorcovia rátajú s dospelým divákom v kine – rodičom. Preto boli do celkovej kompozície filmu šikovne dosadené aj citácie zo známych filmov svetovej kinematografickej knižnice. Despota Praclovek10 resizeschádza zo svojho mamuta v podobne, priam rovnako, komponovanom zábere ako zlovestný Darth Vader zo Star Wars. Film necituje iba konkrétne zábery, ale i celé sekvencie. Ak si spomínate na klčovanie lesa vo filme Jamesa Camerona Avatar, určite ste si všimli určitú paralelu. Miesto futuristických buldozérov sú však dosadené obrovské stroje pripomínajúce zvery, namiesto Pandory maličká oáza v centre mŕtvej zeme, Avatarov zosobňuje prírodný kmeň Pračloveka a ľudí zase obyvatelia blízkeho mesta z progresívnej doby bronzovej.

Praclovek6 resizeSnímka je pre diváka atraktívna aj po vizuálnej stránke. Modelovanie postavičiek a ich animácia prostredníctvom stop-motion technológie prežíva v posledných rokoch renesanciu. Spomeňme si na rozprávky Wallace and Gromit (2005), Mary & Max (2009), Fantastický pán Lišiak (2009) či Kolralína a svet za tajnými dverami (2009). Všetky tieto animované filmy využívali stop-motion animačnú techniku. Bábky z Pračloveka boli síce modelované z plastelíny, ale slúžili iba ako ilustračné postavičky. Tieto modely sa ďalej odlievali do foriem s plastickou silikónovou zmesou, ktorá je ľahko ohybná a tvarovateľná bez toho, aby sa musela zahrievať. Naopak, na niektoré „expresívne“ časti tela ako obočie alebo pery modelári Praclovek5 resizeaj naďalej využívali starú dobrú plastelínu, pretože je dôležitá pri zobrazovaní emócií.

Tento film môžeme jednoznačne zaradiť do vydarenejšej polovice animovaných snímok nakrútených v posledných rokoch. Zároveň, je jednou z mála filmov vhodných aj pre najmenšie deti. Neobsahuje totižto žiadnu strašidelnú scénu s netvorom, hororovou postavičkou či scénou, kde by sa najmenší filmoví diváci mohli vydesiť až do plaču. Takže, by teoreticky mali vydržať až do konca. Rodičia, horsa do kina!

 

Praclovek11 resizePračlovek (Early Man), Veľká Británia, Francúzsko, 2018
Dĺžka: 88 minút
Réžia: Nick Park
Scenár: Mark Burtin, James Higginson, John O´Farrell
Kamera: Dave Alex Riddett
Strih: Sim Evans.Jones
Hudba: Harry Gregson-Williams, Ton Howe.
Slovenský dabing: Daniel Fischer, Kristína Svarinská, Ivan Romančík, Miloslav Kráľ, Mercel Ochranek, Marián Labuda ml., Roman Matisko a ďalší
Distribúcia: CinemArt
Premiéra v SR: 22. februára 2018
Foto: CinemArt

Share/Save/Bookmark