ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Svadba (Noces)

Hodnotenie filmu podľa čitateľov

Svadba resizeČi sa vám to páči alebo nie, na film Svadba sa nemôžete pozerať ako na jeden z tých, ktorý démonizuje moslimskú kultúru. Mladá, len osemnásť ročná Zahira (Lina El Arabi), ktorá pochádza z pakistanskej rodiny žijúcej v Belgicku, má okrem svojej milujúcej rodiny aj svojich priateľov. Rozhodovanie sa medzi jej kultúrou a západným spôsobom života ju značne ovplyvní.

Pozornosť sa venuje hlavne jej vzťahu so starším bratom Amirom, ktorý zastáva rolu ochrancu (Sébastien Houbani) a takisto s jej najlepšou priateľkou Aurore (Alice de Lencquesaing). Príbeh „inšpirovaný podľa skutočných udalostí“ Svadba3 resizebelgického režiséra Stephana Strekera (Michael Blanco, Le monde nous appartient) nazerá do vnútra pakistanskej rodiny a snaží sa pochopiť myslenie moslimskej kultúry. Nečakajte však žiadne výbuchy emócii alebo prehnané reakcie postáv. Príbeh je ladený veľmi vecne a s porozumením. Cítiť tam rešpekt a lásku, no na strane druhej je tradícia, ktorá sa aj napriek neželanému osudu musí dodržiavať. A tá znamená viac než sloboda v mysli človeka zo západu.

Svadba7 resizeJediné na čom Zahare záleží je rozhodovať sa sama za seba. Už v úvode sme svedkami dialógu s doktorom, v ktorom sa Zahara pýta, či plod v nej má dušu. Rodina jej potrat odsúhlasila a pri výbere manžela jej dala na výber z troch mužov. Celkom slobodné možnosti…Samozrejme, že Zahara nesúhlasí, a tak sa začne jej „boj“ o vlastnú slobodu. Nie je však žiadnym rebelujúcim dievčaťom, opakovane hovorí o láske k svojim rodičom a súrodencom, no hanba, ktorú na nich vrhá je oproti Svadba11 resizejej vlastným túžbam osamostatniť sa nulová.

Mnohonásobný rozdiel medzi Zaharou a jej javiacim sa dobrosrdečným otcom Mansoorom je veľký. Hovorí o tom aj scéna v potravinách, ktoré vlastnia. Tam v jej mene príde otec jej najlepšej priateľky Aurory André (Olivier Gourmet), ktorého pozná niekoľko rokov. Snaží sa vysvetliť ako je na tom Zahara a vo svojom najlepšom úmysle prehovoriť do duše samotnému Mansoorovi. Ich dialóg je jedným z najsilnejších momentov Svadba10 resizefilmu. Mansoor sa nesnaží chápať svoju dcéru a presadzuje si svoj názor. Radšej by ju zatratil, ako porušil alebo skôr narušil a obrátil sa chrbtom k tradíciám. Na strane druhej je tu André, ktorý sa mu tiež v tom najlepšom úmysle pokúša nalomiť jeho názor. Nepochopia sa, no pochopia, že rozdiely medzi nimi sú asi až príliš veľké.

Svadba8 resizeUrčité tradície však dokážu pretrvávať dodnes. Využívanie moderných technológií je samozrejmosťou, no čo je zaujímavé, skype sa dá využiť aj pri hľadaní manžela. Zahara sa takýmto spôsobom môže zoznámiť s mladými mužmi v Pakistane. Na tom nezáleží, že sa s nimi nevidí naživo, stačí krátky telefonát. Je až smiešne, ako v dnešnej dobe človek dokáže za pomoci sociálnych médií a iných podobných prostriedkov vyznávať lásku druhým, v tomto Svadba9 resizeprípade cudzím ľuďom. Je otázne, či si chlapec z Pakistanu uvedomuje naplno svoje city alebo to len vo svojom najlepšom vedomí predstiera. Každopádne je jeho naivita až detsky úprimná a my len dúfame, že to myslí naozaj vážne.

Žiť medzi „dvoma svetmi“ akým je náboženský a riadiť sa jeho pravidlami v západnom svete, je pre mladú tínedžerku o čosi ťažšie. Krásna Zahara nemôže a nechce nájsť zmysel života alebo manžela, veď má len osemnásť rokov. To, že chce porušť Svadba12 resizetradíciu vydaja ešte neznamená, že sa chrbtom obracia k svojej viere. A o tom je aj odkaz filmu. Príbeh pripomínajúci antickú tragédiu sa skôr pýta, koľko bude treba ešte toho obetovať, koľko sú ešte toho ochotné mladé dievčatá zniesť a ich rodiny, ktoré opustili svoju rodnú zem a skúšajú žiť v cudzej krajine. Musia však pochopiť, že ich vlastné tradície sa dotýkajú nielen ich, ale aj celej spoločnosti, v ktorej sa rozhodli žiť.

Svadba4 resizeSvadba (Noces), Francúzsko, Belgicko, Pakistan, Luxembursko, 2016
Dĺžka: 98 minút
Scenár a réžia: Stephan Streker.
Kamera: Grimm Vandekerckhove
Strih: Mathilde Muyard, Jérôme Guiot
Hudba: Federico Jusid
Hrajú: Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi, Nina Kulkarni, Olivier Gourmet, Alice de Lencquesaing, Zacharie Chasseriaud, Aurora Marion, Rania Mellouli, Sandro Funtek a ďalší.
Distribúcia: ASFK
Premiéra v SR: 4. januára 2018
Foto: ASFK

Share/Save/Bookmark