ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Francúzov ohúrila kvalita

Kvalitu filmov zo zlatého fondu slovenskej kinematografie už budú môcť spoznať aj vo francúzsky hovoriacich krajinách. Po slávnostnom krste, ktorý sa uskutoční 7. októbra 2010 v parížskom kine Action Christine vstúpia do DVD distribúcie vo Francúzsku, Belgicku a Švajčiarsku prvé štyri slovenské klasické filmové diela. Slnko v sieti Štefana Uhra, Boxer a smrť Petra Solana, Kristove roky a Vtáčkovia, siroty a blázni Juraja Jakubiska zaradilo do svojho dramaturgického plánu francúzske vydavateľstvo Malavida, ktoré sa zameriava na nekomerčné európske diela. „Boli sme ohúrení ich kvalitou, aj keď vo Francúzsku nie sú známe,“ povedal o slovenských filmoch Lionel Ithurralde z vydavateľstva Malavida.

Výber zatiaľ štyroch slovenských filmov tvorí ďalšiu edíciu európskych filmov zo 60. rokov, na ktoré sa vydavateľstvo Malavida špecializuje od roku 2006. Dôvodom je ich vysoká kvalita, provokatívnosť a estetická i scenáristická dômyselnosť. Všetky tieto kritériá naplnili aj vybrané slovenské filmy. „Filmy Uhera, Solana a Jakubiska sú nesporne majstrovské diela,“ hovorí Lionel Ithurralde. „Pred dvoma rokmi sme začali zbierať filmy z Českej republiky. Prirodzene sme sa obrátili aj na slovenskú kinematografiu. Pri výbere nám radil český kritik, novinár a publicista Antonín Liehm. Tiež sme sa nechali inšpirovať knihou Le Cinéma Tchèque et Slovaque (Česká a slovenská kinematografia) od Evy Zaoralovej a Jean-Loup Passeka z vydavateľstva Centre Pompidou, ktorá je studnicou informácií o týchto kinematografiách, “ vysvetlil Ithurralde z vydavateľstva Malavida. Podľa jeho slov, ak sa vydavateľstvu bude dariť, do roku 2012 by mohla vyjsť zbierka desiatich až pätnástich slovenských filmov. Slovenská kinematografia tak má jedinečnú možnosť ukázať, že je aktívnou súčasťou dejín európskeho filmu, kvalitou porovnateľná s významnými európskymi kinematografiami.

Kolekcia štyroch slovenských filmov vychádza v pôvodnom znení s francúzskymi a anglickými titulkami. Na obaloch, ktorým vydavateľstvo venovalo veľkú pozornosť, upútajú pôvodné plagáty k jednotlivým filmom. Booklety sú bohaté na informácie a fotografie. Okrem filmografie a textov z pôvodného slovenského vydania (edícia filmov zo 60. rokov, ktorú SFÚ vydal v spolupráci s vydavateľstvom Petit Press) obsahujú aj pôvodné dobové rozhovory Antonína J. Liehma. V booklete k filmu Slnko v sieti je to rozhovor s režisérom Štefanom Uhrom z januára 1968. DVD s filmom Boxer a smrť dopĺňa rozhovor s režisérom Petrom Solanom z roku 1968. A k textom v booklete k Jakubiskovmu filmu Vtáčkovia, siroty a blázni rovnako pribudol rozhovor s režisérom datovaný na jar roku 1969. Aj preto sú tieto DVD zaujímavou zberateľskou raritou i pre slovenského diváka.

Kolekcia štyroch DVD vznikla za aktívnej spolupráce so Slovenským filmovým ústavom, ktorý je majiteľom práv k týmto filmom. Do DVD distribúcie vo Francúzsku, Belgicku a Švajčiarsku vstúpia filmy po slávnostnom krste, ktorý sa bude konať 7. októbra 2010 v parížskom kine Action Christine. Súčasťou krstu bude aj projekcia filmu Juraja Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni.

Viac informácií o edíciách európskych filmov 60. rokov, vrátane premiérovej kolekcie slovenských filmov, nájdete na www.malavidafilms.com.


Share/Save/Bookmark
matures and boys sex