ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

SAPA podáva slovenským filmárom pomocnú ruku

Sappalgo resizeZatvorené kiná, na neurčito odložené premiéry a filmové festivaly, no najmä zastavená produkcia nových televíznych a filmových projektov. Celkové doterajšie škody odhadované na miliardy. To sú dosahy pandémie COVID 19 na svetový filmový priemysel, ktorý v tejto chvíli netuší, čo ho čaká v nasledujúcich mesiacoch. V rovnakých problémoch sa ocitli aj slovenskí producenti. Slovenská asociácia producentov v audiovízii preto v týchto dňoch prichádza s programom adresnej finančnej pomoci s názvom SAPAID.

Výbor Slovenskej asociácie producentov v audiovízii (SAPA) sa pre tento krok rozhodol po uskutočnení prieskumu aktuálnej situácie audiovizuálneho prostredia „s dôrazom na novovzniknuté problémy nezávislých slovenských producentských spoločností, ktoré sa orientujú predovšetkým na vývoj, realizáciu a šírenie audiovizuálnych diel s kultúrnymi hodnotami a ambíciami.“ Svoj prieskum SAPA realizovala v spolupráci s inými profesijnými združeniami v oblasti audiovízie a s partnerskými európskymi organizáciami.

Finančná pomoc bude smerovaná tým producentom, ktorí sa v dôsledku prijatých opatrení proti pandémii COVID-19 ocitli vo finančnej núdzi alebo v existenčných problémoch a potrebujú preklenúť svoju aktuálnu krízovú finančnú situáciu v období, keď museli zastaviť takmer všetky činnosti súvisiace s realizáciou audiovizuálnych projektov v prípravnej fáze, vo výrobe alebo v postprodukcii. „Uvedomujeme si, v akej ťažkej, prípadne až likvidačnej situácii sa mohli ocitnúť mnohí slovenskí producenti. Dopad súčasného prerušenia výroby v tejto chvíli nedokážeme ešte úplne presne pomenovať, ale aj napriek tomu sme sa rozhodli už teraz pomôcť mnohým z nás, ktorí sú v najhoršej situácii,“ hovorí prezident SAPA Marian Urban.

Finančné prostriedky môžu získať na základe písomnej žiadosti nielen členovia Občianskeho združenia SAPA a zastupované subjekty OKS SAPA, ale aj všetky nezávislé producentské subjekty, ktorých audiovizuálne diela boli v období od januára 2017 do podania žiadosti preukázateľne uvedené v kinách na území Slovenskej republiky a popri tom boli šírené aj prostredníctvom televízneho vysielania alebo na oficiálne vydaných nosičoch. Celková suma poskytnutej pomoci v rámci programu SAPAID je 150 tisíc eur. Všetky potrebné informácie k programu ako aj tlačivá na podanie žiadosti sú zverejnené na webovom sídle SAPA www.slovakproducers.sk

SAPA je nezávislá nezisková organizácia, ktorá združuje a zastupuje výrobcov audiovizuálnych diel (producentov) alebo správcov práv výrobcov audiovizuálnych diel (producentov slovenských filmov), t. j. majiteľov alebo správcov copyrightov viac ako 90% všetkých hraných filmov a filmov určených najmä pre distribúciu v kinách vyrobených na Slovensku od r. 1921 až dodnes. Členovia SAPA vlastnia alebo spravujú copyrighty viac ako 8 000 slovenských audiovizuálnych diel.

Share/Save/Bookmark
matures and boys sex