ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Cenu Kamera 2017 získal Martin Žiaran za film Čiara

Kamera2017logo resizeHlavnú Cenu Kamera 2017 v kategórii hraná filmové tvorba získal Martin Žiaran za film Čiara. Porota vyzdvihla jeho citlivú prácu so svetlom a tiesnivú atmosféru, na ktorej je založený silný účinok snímky. Medzi laureátmi v šiestich kategóriách sú aj dve kameramanky – Denisa Buranová a Anna Smoroňová, v takmer dvadsaťročnej histórii Kamery sa tak stalo po prvý raz. Prihlásených bolo 102 audiovizuálnych diel. Cenu za celoživotné dielo získal „najsvetovejší zo slovenských kameramanov“ Igor Luther a Cenu za technologický prínos si prevzal významný rodák zo Slovenska Ivan Puťora.

Podujatie sa koná raz za dva roky a organizuje ho Asociácia slovenských kameramanov (ASK).“Kamera – to nie je len súťaž, v prvom rade nám ide o zviditeľnenie kameramanskej profesie u nás, o vytvorenie platformy na diskusie – odborné aj menej formálne, chceme hovoriť o slovenskej kinematografii, o práci kameramana, je nutné sa rozprávať, spoznať prácu slovenských kameramanov, ktorí robia aj v zahraničí, podporiť študentov, nastupujúcu generáciu a zároveň sa učiť od skúsených kameramanov - majstrov,” povedal prezident ASK, kameraman Noro Hudec.  

Prihlásené diela, ktoré vznikli za ostatné dva roky v rámci hranej filmovej tvorby, dokumentov, televíznych seriálov, krátkych filmov, reklám a videoklipov ako aj študentskej tvorby posudzovala odborná porota v zložení: predseda, kameraman Dodo Šimončič, kameramani Vladimír Holloš, Richard Žolko (zástupca Literárneho fondu), strihač Roman Varga a filmová publicistka Eva Križková.

HRANÝ FILM
ciaraMartin Žiaran za film ČIARA
Cenu za najlepšiu kameru v dlhometrážnom hranom filme získava Martin Žiaran za citlivú prácu so svetlom a tiesnivú atmosféru, na ktorej je založený silný účinok filmu Čiara.
Nominácie: Martin Žiaran, Čiara, Denisa Buranová, Piata loď, Ivo Miko, Stanko

KRÁTKY FILM
Timotej Križka za film DUET
Cenu za najlepšiu kameru v krátkometrážnom filme získava Timotej Kriška za citlivé osvetlenie a pohyb v stiesnenom priestore vo filme DOGG: Duet.
Nominácie: Martin Žiaran, Kdo je kdo v mykológii, Timotej Križka, Duet, Michal Babinec, Void

TV SERIÁL
Martin Rau za televízny seriál ZA SKLOM
Cenu za najlepšiu kameru v televíznom seriáli získava Martin Rau za vytvorenie filmového žánrového vizuálu a atmosféry v seriáli Za sklom.
Nominácie: Martin Rau, Za sklom, Martin Žiaran, Spravedlnost, Norbert Hudec, 1890

REKLAMA a VIDEOKLIP
Denisa Buranová za film BAŤA INSOLIA
Cenu za najlepšiu kameru v reklame alebo videoklipe získava Denisa Buranová za minimalistické, pôvabné a efektívne poukázanie na produkt v reklame na obuv značky Baťa.
Nominácie: Anna Smoroňová, Celeste Buckingham / My Last Song, Denisa Buranová, Baťa insolia, Dušan Husár, Purist/ Silence Keeps Us Alive

DOKUMENTÁRNY FILM
Anna Smoroňová za film IKONY - Štvorec vs. kruh
Cenu za najlepšiu kameru v dokumentárnom filme získava Anna Smoroňová za pôsobivé tlmočenie architektonických myšlienok do pohyblivého obrazu vo filme Štvorec verzus kruh.
Nominácie: Anna Smoroňová, Ikony - Štvorec vs. kruh, Martin Kollár, 5. Október, Marek Šulík, Ťažká duša

ŠTUDENTSKÝ FILM
Michal Fulier za film YOURS
Cenu za najlepšiu kameru v študentskom filme získava Michal Fulier za svieže a profesionálne zvládnuté zobrazenie intímneho príbehu s využitím trikových efektov.
Nominácie: Michal Fulier, Yours, Radka Šišuláková, Magic Moments, Anna Smoroňová, Skúška

Share/Save/Bookmark