ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Slovenský filmový ústav na Febiofeste

Slovenský filmový ústav (SFÚ) je každoročne spoluorganizátorom Medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa Febiofest. Sedemnásty ročník nie je výnimkou, skôr naopak. Okrem rôznych aktivít, vďaka ktorým SFÚ prezentuje svoju činnosť, sa tento rok jeho priestory stanú jedným z miest konania prehliadky.


Archívne kino SFÚ

V priestoroch SFÚ, v jeho sídelnej budove na Grösslingovej ulici č. 32, sa nachádza študijné kino. Táto kinosála s počtom 26 miest sa pre zatvorené Charlie centrum a nedostatok bratislavských kinosál stane tento rok jedným zo šiestich premietacích miest prehliadky Febiofest v Bratislave. V archívnom kine SFÚ sa budú premietať filmy zo siedmich sekcií, a to Nový český a slovenský film, Kino-Ikon Plus, Bonus: Novinky ASFK, Projekt 100 – 2010, Súčasný poľský film a snímky z profilov Miklósa Jancsóa a Larsa von Triera. Premietať sa bude dvakrát denne počas bratislavskej časti prehliadky o 17.00 a 19.00 hod. a spolu sa odpremieta dvanásť filmov.

Slávnostná prezentácia publikácie Filmový zemepis

Edičné oddelenie SFÚ nedávno vydalo ďalšiu z radu publikácií v edícii Studium. Autorkou aktuálnej knihy Filmový zemepis s podtitulom Kontinentálna Čína, Hongkong, Tchajwan je filmová publicistka Viera Langerová. Vo svojej publikácii čitateľov zoznamuje s históriou i súčasnosťou čínskej, hongkonskej a tchajwanskej kinematografie a s ich osobitou poetikou a estetikou. Zároveň predstavuje širšie spoločenské a kultúrne súvislosti vzniku ich najvýznamnejších filmových diel. Podstatnú časť publikácie tvoria profily najvýraznejších tvorcov. Kniha je prvým domácim autorským prehľadom, úvodným vstupom do dejín i predstavením aktuálneho diania v najpopulárnejších ázijských kinematografiách. Jej prezentácia za účasti autorky sa uskutoční v pondelok 29. marca 2010 o 20.00 hod. na VŠMU v kinosále K1 pred uvedením čínsko-hongkonského filmu Mesto života a smrti (r. L. Chuan) zo sekcie Kino-Ikon Plus.

Slávnostná prezentácia DVD Slovenský animovaný film


Ďalším záslužným počinom SFÚ sa stalo nedávne vydanie DVD Slovenský animovaný film, ktoré je výberom toho najlepšieho z histórie slovenskej animovanej tvorby. DVD obsahuje 16 animovaných filmov z obdobia 60., 70. a 80. rokov minulého storočia, ktorých autormi sú všetci najvýznamnejší tvorcovia doterajšej histórie slovenského animovaného filmu. Vybrané filmy zároveň reprezentujú všetky ich dôležité tvorivé postupy, štýly a poetiky. Prehliadka Febiofest je vďaka sekcii Slovenský animovaný film – včera a dnes jednou z najlepších príležitostí uviesť toto DVD. Jeho slávnostná prezentácia sa uskutoční v pondelok 29. marca 2010 o 16.30 hod. na VŠMU v kinosále K1 pred uvedením jedného z pásiem sekcie animovaných filmov. Prezentácie sa zúčastnia zástupcovia staršej generácie slovenských animátorov spoločne s mladými.

Výstava plagátov poľských filmov


Počas konania celého Febiofestu sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutoční výstava plagátov z poľských filmov, ktoré boli uvedené v československej distribúcii. Výstava pod názvom Poľské filmy v českom a slovenskom plagáte ponúkne 94 plagátov, ktoré reprezentujú významných autorov slovenskej, českej i poľskej plagátovej tvorby, no zároveň výber filmov na plagátoch odzrkadľuje aj skutočnosť, čo československá distribúcia v oblasti poľského filmu v minulosti uvádzala. Vo výbere sú zastúpené predovšetkým 60. a 70. roky minulého storočia, zo známejších filmov a od známych režisérov výstava ponúkne napríklad plagáty k snímkam Romana Polanskeho (Nôž vo vode), Andrzeja Munka (Pasažierka), Andrzeja Wajdu (Nevinní čarodejníci, Popoly, Všetko na predaj, Krajina po bitke, Lov na muchy, Svadba), Krzysztofa Zanussiho (Rodinný život, Štvrťročná bilancia), Krzysztofa Kieslowskeho (Krátky film o zabíjaní) a ďalších tvorcov. Medzi autormi plagátov na výstave sú napríklad Josef Vyleťal, Milan Grygar, Zdeněk Ziegler, Karel Vaca, Petr Poš, Alexander Ever Púček, Olga Stárková a mnohí ďalší. Plagáty pochádzajú zo zbierok SFÚ, výstavu SFÚ zabezpečuje v spolupráci s Poľským inštitútom. Vernisáž výstavy sa uskutoční v predvečer prehliadky Febiofest, vo štvrtok 25. marca 2010 o 17.00 hod., výstava bude prístupná pre verejnosť do 26. marca a potrvá do 30. apríla.


Projekcia filmu Organ

Poslednou z trinástich sekcií Febiofestu je Zvláštne uvedenie, v ktorej sa skrýva projekcia filmu Organ (1964) Štefana Uhra. Tento dramatický príbeh z obdobia 2. svetovej vojny o ukrývaní poľského vojnového zbeha – organistu, ktorý využili tvorcovia na vykreslenie metaforického obrazu vzťahu systému a jednotlivca, duchovnej krásy a svetskej moci, sa na prehliadke Febiofest bude premietať pri príležitosti významného jubilea jeho kameramana Stanislava Szomolányiho (1935). Ten si na slávnostnom otvorení Febiofestu prevezme Výročnú cenu ASFK za prínos slovenskej kinematografii.

Film Organ je po Slnku v sieti druhým spoločným filmom trojice režisér Štefan Uher, scenárista Alfonz Bednár a kameraman Stanislav Szomolányi. Vznikol iba dva roky po Slnku v sieti, no po obsahovej i formálnej stránke je to úplne iný film. Podľa slov Stanislava Szomolányiho „v Organe sme sa pokúsili obrazovú reč oproti predošlému filmu posunúť ešte o stupeň vyššie. Aj tu sme chceli obrazom vyjadriť pojmy. Pozadie sme napríklad využili na dokreslenie vnútorného stavu postáv.“ V čase svojho vzniku Organ získal dovtedy najvyššie ocenenie pre slovenský hraný film. Z Medzinárodného filmového festivalu v Locarne v roku 1965 si odniesol Osobitnú cenu poroty. V roku 2008 vyšiel na DVD v edícii Slovenský film 60. rokov I., na Febiofeste sa premietne v digitálnej zreštaurovanej kópii na nosiči Blu-ray. Osobne ho uvedie kameraman Stanislav Szomolányi v utorok 30. marca 2010 o 20.00 hod. na VŠMU v kinosále K1. Projekciu zabezpečuje Slovenský filmový ústav (SFÚ).

Share/Save/Bookmark
matures and boys sex