ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Darujte nám 2%

Milí priatelia,

internetová revue slovenských filmových novinárov FILMPRESS.SK vám už štvrtý rok prináša čerstvé filmové informácie, správy, reportáže zo svetových filmových festivalov, rozhovory a fundované recenzie. Na našej adrese nájdete takmer 2 000 článkov od popredných slovenských filmových novinárov ako sú Nina Hradiská, Elena Ťapajová, Viera Langerová, Alena Gašparovičová, Emília Kincelová, Jaroslav Hochel, Viliam Jablonický, Štefan Vraštiak, Miloš Ščepka a ďalší.

Filmpress nevyužíva na svoju existenciu žiadny fond, dotačný či grantový systém. Jeho editori aj autori svoju prácu vykonávajú zdarma, bez nároku na plat či honorár. No i tak si fungovanie FilmPress.sk vyžaduje náklady (webhosting, dizajn, údržba), ktoré editori, združení v občianskom združení FilmPress.sk hradia z vlastného vrecka.

Pretože chceme obsah (i formu) zdokonaľovať, nezaobídeme sa bez materiálnej pomoci.

Ak vás naše stránky zaujali a chcete prispieť k ich rastu, môžete nám účinne pomôcť aj poukázaním dvoch percent z ročného zúčtovania daní.

Nebojte sa, nie je to také zložité, ako to znie:

1. Ak ste zamestnaní, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Stiahnite si formulár „VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ z internetovej stránky ministerstva financií SR

3. Vytlačte a vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte rok 2012, vaše meno, rodné číslo, bydlisko, naše zúčtovacie dáta a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Údaje o prijímateľovi:

Občianske združenie FilmPress.sk, reg.: MV SR VVS/1-900-34223
FilmPress.sk, o.z, Čsl. parašutistov 15, 831 03 Bratislava
IČO: 42172659
Bankové spojenie: 2927826894/1100 Tatra banka a.s.

4. Najneskôr do 30. apríla 2012 pošlite/doručte formuláre príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Vopred všetkým ďakujeme.

Váš
FilmPress.sk
 

 

Share/Save/Bookmark
matures and boys sex