ISSN 1339-4762

2percenta

Reklamný prúžok

Slovenský celovečerný film Out v súťaži na MFF Cannes

Certainregard.logo resizeDo súťaže 70. jubilejného filmového festivalu v Cannes sa dostal ďaľší slovenský príspevok. Do prestížnej súťažnej sekcie Un certain regard bol vybraný aj film Out (názov sa neprekladá) slovenského režiséra a scenáristu Györgya Kristófa, nakrútený v slovensko-maďarsko-českej koprodukcii. Ide o majoritný slovenský film producenta Mareka Urbana (sentimentalfilm).

Debutová road movie je príbehom päťdesiatnika Ágostona, ktorý sa v zúfalej snahe nájsť si prácu a splniť si svoj sen – uloviť veľkú rybu – vydáva na cestu východnou Európou. Cesta ho posúva stále hlbšie do mora bizarných udalostí a stretnutí. Medzinárodný filmový štáb zahŕňa aj dve slovenské herečky Évu Bandor a Judit Bárdos. Vznik filmu Out bol podporený ako majoritná koprodukcia Audiovizuálnym fondom. Podľa hodnotenia člena komisie Audiovizuálneho Out2 1 resizefondu Petra Nágela ide o „objavný príbeh mladého autora a režiséra v netradičnej koprodukcii. Zdanlivo monotónna dejová línia využíva extrémy kontrastu nádeje a úzkosti. Realita všedného dňa osciluje na hranici absurdity, zachovávajúc autentickosť a prirodzenosť postáv i jednotlivých prostredí. Zvolená metóda expresívneho minimalizmu dôsledne využíva predovšetkým absurdný humor a nadsádzku na skúmanie ľudského správania v limitujúcich okamihoch a celkového stavu východoeurópskej spoločnosti.“

Režisér György Kristóf a producent Marek Urban sa s filmom ešte vo fáze vývoja zúčastnili projektu Pitch&Feedback (2013), ktorý organizujú Slovenský filmový ústav a Czech Film Center v spolupráci s MFF Karlove Vary. Projekt absolvoval medzinárodný program Midpoint  Feature Launch 2013 so sídlom v Prahe. Následne sa prezentoval na viacerých medzinárodných fórach (New Cinema Network Rome, B'EST EAVE; Sofia Meetings) a v roku 2015 bol vybraný do prestížneho projektu Cinéfondation L' Atelier v rámci festivalu v Cannes. György Kristóf sa k zaradeniu filmu do Un certain regard vyjadril: „Východiskovým bodom príbehu je dnes už, bohužiaľ, Out2 2 resizeveľmi typická situácia, najmä pre ľudí odkiaľ pochádzam, z východného Slovenska, regiónu, kde nie je skoro žiadna práca, a človek, ktorý sa stane nezamestnaným, zostáva tak bez istej existencie. Byť na ceste, niekde inde, nikde, byť v cudzej krajine, znamená istý čas aj pre mňa trvalú skúsenosť, ale najsilnejšou hybnou silou filmu je osud môjho otca a ostatných členov rodiny. Mám možnosť pozerať sa na to zblízka, hlboko to preciťujem a maximálne sa to odráža aj na mojom živote. Týmto filmom som dlžný a jeho realizáciu považujem za morálnu povinnosť.“

Film vznikal v slovensko-maďarsko-českej koprodukcii a nakrúcal sa okrem Slovenska aj v Maďarsku, Lotyšsku a v Estónsku. Producent Marek Urban k tomu dodáva: „Už v samotnom námete filmu sa ukrýval potenciál a som veľmi šťastný, že po piatich rokoch intenzívnej práce sa nám podarilo film dokončiť. Účasť v súťaži na festivale v Cannes je obrovskou satisfakciou za vynaloženú energiu a bez pomoci všetkých spolupracovníkov, koproducentov a najmä podpory slovenského Audiovizuálneho fondu  si ju viem len ťažko predstaviť. Ešte raz ďakujem všetkým, čo sa na výrobe filmu podieľali“.

Share/Save/Bookmark
matures and boys sex